Vogels gespot op Texel
26 Mei t/m 2 Juli
 
 
AALSCHOLVER  
       
BERGEEND
       
BRUINE KIEKENDIEF  
       
EIDEREEND
       
FAZANT
       
GRAUWE GANS
       
GROTE STERN    
       
KIEVIET
       
KLEINE MANTELMEEUW
       
KLUUT
       
KOKMEEUW  
       
LEPELAAR
       
ROSE GRUTTO    
       
SCHOLEKSTER
       
TURELUUR  
       
ZILVERMEEUW